adwokat Michał Chudykowski

„Transfer kontroli nad spółką – propozycja terminologiczna”
(dt.: „Die Übertragung der Kontrolle über eine Gesellschaft – Vorschlag zur Terminologie“),
Edukacja Prawnicza 5/2011, s. 15-19,
http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/transfer-kontroli-nad-spolka-propozycja-terminologiczna.html

„Wybrane aspekty tajemnicy bankowej – ochrona historii rachunku bankowego”
(dt.: „Ausgewählte Aspekte des Bankgeheimnises – Schutz des Kontoauszugs”),
Monitor Prawniczy 2/2010, s. 88-96,
http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=2599

„Hipoteka przymusowa” (dt. „Die Zwangshypothek”),
Internetowa Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl, 2009,
http://mfiles.pl/pl/index.php/Hipoteka_przymusowa

„Klauzula wykonalności” (dt.: „Die Ausführbarkeitsklausel”),
Internetowa Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl, 2009,
http://mfiles.pl/pl/index.php/Klauzula_wykonalno%C5%9Bci

„Wyzysk”, (dt.: „Die Ausbeutung”), Internetowa Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl, 2009,
http://mfiles.pl/pl/index.php/Wyzysk

„Zastaw umowny” (dt.: „Der Vertragspfand”), Internetowa Encyklopedia Zarządzania,
http://mfiles.pl, 2009.
http://mfiles.pl/pl/index.php/Zastaw_umowny

Adwokatura Polska