adwokat Michał Chudykowski

Kancelaria Adwokacka Michał Chudykowski świadczy pomoc prawną na rzecz Przedsiębiorców, jak i Klientów Indywidualnych. Podejmowane działania są dopasowane do potrzeb Klienta oraz cechują się położeniem akcentu na ich szybkość i skuteczność. Przy świadczeniu usług prawnych Kancelaria kieruje się najwyższymi standardami merytorycznymi oraz etycznymi.

Oferta Kancelarii obejmuje stałą obsługę, prowadzenie konkretnych spraw oraz pomoc w zakresie danego, jednostkowego zagadnienia prawnego. Doradztwo prawne dotyczy wszelkich problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i ma na celu kompleksową obsługę zarówno spółek, jak i przedsiębiorców indywidualnych z uwzględnieniem charakterystyki branży, w której funkcjonują.

Kancelaria udziela także porad prawnych dotyczących zarówno zdarzeń prawnych, które już miały miejsce, jak i sytuacji oraz potencjalnego ryzyka, które mogą pojawić się w przyszłości. Kancelaria sporządza pisemne opinie prawne, przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy, porozumienia oraz inne dokumenty.

Usługi prawne świadczone są na wszystkich etapach sprawy – od projektowania i tworzenia stosunków prawnych, przez udział w negocjacjach oraz postępowaniach mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu, reprezentację przed Sądami i Organami, do etapu egzekucyjnego.

W celu zapewnienia swoim Klientom jak najlepszej obsługi prawnej, Kancelaria współpracuje także z pracownikami naukowymi oraz wybranymi Kancelariami Adwokackimi i Radców Prawnych na terenie kraju, jak również z Kancelariami Notarialnymi i Komorniczymi.

Kancelaria pracuje w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Adwokatura Polska