adwokat Michał Chudykowski

Niniejsza strona ani jakiekolwiek informacje na niej zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wszelkie elementy składowe (m. in. tekst, obrazy oraz kod źródłowy), jak i całość strony internetowej umieszczonej w domenie www.chudykowski.pl objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a ich wykorzystywanie dla swej legalności wymaga uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

Nie wyraża się zgody na doręczanie w formie elektronicznej jakichkolwiek pism czy zawiadomień, chyba, że rozwiązanie takie zostało uprzednio uzgodnione w drodze pisemnej.

Copyright © Kancelaria Adwokacka Michał Chudykowski

Adwokatura Polska