adwokat Michał Chudykowski

Oferta Kancelarii adresowana jest także do Klientów Indywidualnych, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej oraz postępowań mających za przedmiot roszczenia alimentacyjne.

Obszary praktyki:
• Prawo cywilne
• Prawo karne
• Prawo rodzinne
• Prawo pracy
• Prawo ubezpieczeniowe
• Prawo autorskie
• Prawo własności przemysłowej

Adwokatura Polska