adwokat Michał Chudykowski

Oferta Kancelarii adresowana jest do Spółek oraz Przedsiębiorców Indywidualnych i obejmuje całość zagadnień prawnych, jakie wiążą się z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Współpraca może obejmować stałą obsługę, konkretne sprawy lub dotyczyć rozwiązania jednostkowych zagadnień prawnych.

Kancelaria świadczy usługi prawne tak w zakresie planowania, doradztwa, negocjacji, jak również postępowania przed Sądami i Organami oraz postępowania egzekucyjnego.

Kompetencje z zakresu ekonomii i znajomość realiów biznesu pozwalają na analizę sprawy w szerszym kontekście, z uwzględnieniem zarówno aspektu prawnego, jak i ekonomicznego.

Obszary praktyki:
• Prawo gospodarcze
• Prawo handlowe
• Prawo spółek
• Prawo korporacyjne
• Prawo nowych technologii
• Prawo bankowe
• Prawo finansowe
• Prawo umów
• Prawo autorskie
• Prawo własności przemysłowej
• Prawo nieruchomości
• Prawo konkurencji
• Prawo pracy
• Prawo upadłościowe i naprawcze

Adwokatura Polska